KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

RUNDVEE-INSEMINATIE

EN VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN BIJ KOEIEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Voor het perfect uitvoeren van de inseminatie, is een juiste spiermotoriek een voorwaarde.

In de wereld van de voetbalsport noemt men iemand die erg handig is met de bal vaak "een voetbalvirtuoos". En iemand die gemakkelijk scoort, noemt men in die wereld wel "een goalgetter". Als leek op dat gebied zou men denken dat het dan om één en dezelfde voetballer zou gaan. Dat blijkt te kunnen, maar het blijkt ook lang niet altijd op te gaan. Niet iedere "goalgetter" is een echte "balvirtuoos". En van de andere kant, niet iedere "balvirtuoos" is een echte "goalgetter". De grote vraag is natuurlijk: "Hoe kan dat?" Waarom is iemand die erg handig is met de bal, niet altijd ook gemakkelijk in staat om te scoren. En waarom is iemand die minder gemakkelijk met de bal om gaat, soms wel in staat om gemakkelijk te scoren?

En bovendien, als een voetballer bekend staat als een echte goalgetter, zou men verwachten dat hij ook in staat zou zijn om bij iedere wedstrijd zijn bijzondere kunsten te kunnen gaan vertonen. Maar dat blijkt over het algemeen niet zo te zijn. Een echte goalgetter, die in een bepaalde wedstrijd soms wel drie doelpunten weet te scoren, lijkt in een volgende wedstijd soms geheel zijn goede kunst kwijt te zijn. Hoe kan dat?

Een inseminator heeft tijdens zijn werk ook een doel voor ogen. En wel het deponeren van het sperma, door de baarmoederhals heen, in de inwendige baarmoedermond. Dat lukt op de ene dag beter dan op de andere dag. Het grote verschil met een voetballer is echter wel dat een inseminator op dagen dat hem dat niet zo goed afgaat, toch nog wel redelijk vaak weet "te scoren". En een voetballer op die dag vaak juist helemaal niet. De meeste koeien die een inseminator op een dergelijke dag insemineert, worden echt wel drachtig. Maar het percentage koeien waarbij dit slaagt, ligt dan lager. En die strop voor de veehouder zal men eigenlijk moeten zien te voorkomen. Een echte goalgetter moet zich voor zijn specialisme goed kunnen concentreren. En een inseminator moet dat ook. Dat is duidelijk! Maar hoe doet die voetballer, die als "goalgetter" wordt bestempeld, het eigenlijk? En wat kunnen wij als inseminatoren daar van leren?

Eén ding is duidelijk. Een voetballer moet over een perfecte motoriek kunnen beschikken om onder de moeilijke omstandigheid, waarin hij zich voor het doel van de tegenstander bevindt, te kunnen scoren. Hij redt het niet door alleen gebruik te maken van zijn grove motoriek, hij zal ook wel degelijk gebruik moeten maken van zijn fijne motoriek. Dat betekent dat hij niet alleen gebruik moet weten te maken van zijn grote lichaamsspieren, maar ook van heel veel van zijn kleine lichaamsspiertjes. Alleen dan zal hij de bal zo goed op het doel kunnen richten, dat de bal niet naast het doel belandt, maar erin. En dan ook nog op die plaats in het doel waar de goalkeeper niet goed bij kan.

Maar hoe krijgen sommige voetballers het nu voor elkaar om op een dergelijk hectisch moment voor het doel van de tegenstander, zo'n perfecte spiercoördinatie te realiseren dat de bal op een optimale plaats het doel inschiet. Door goed op het doel te richten? Nee, als zij alleen dat doen, zal die bal te vaak juist net niet in het doel schieten. Een veel betere spiercoördinatie voor het inschieten van de bal kan bereikt worden als zij gebruik maken van de visualisatietechniek. Voordat zij op het doel gaan schieten, moeten zij zich daarbij gaan inbeelden waar de bal door het doel moet schieten. Voor zij gaan schieten, zullen zij even kort naar het doel moeten gaan kijken. En zij zullen zich dan moeten inbeelden hoe die bal door het doel gaat. Daardoor zullen zij heel onbewust veel meer spieren in hun lichaam weten in te schakelen. Al de spieren dus die nodig zijn voor een dergelijke subtiele handeling.

En dat is ook precies wat men dergelijke voetballers, die als "goalgetters" bekend staan, vaak ziet doen. Op het moment dat zij in de buurt van het doelgebied de bal krijgen toegespeeld, ziet men hen vaak even wachten. Ze nemen dan even de tijd om te kijken. Als toeschouwer denkt men dan op een dergelijk moment misschien dat hij beter zou kunnen gaan opschieten. Maar als een voetballer de tijd heeft en ook de tijd neemt om even snel naar het doel van de tegenstander te kijken, blijkt er vaak een perfect schot te volgen.

Wij als inseminatoren hebben de handicap dat wij niet kunnen zien waar de pistolet zich precies in het geslachtsapparaat van de koe bevindt. Maar door onze grote kennis van de bouw van het geslachtsapparaat van de koe en door goed van ons gevoelszintuig gebruik te maken, kunnen wij ons wel goed een voorstelling maken van de plaats waar de pistolet zich in het bekken van de koe bevindt. Door nu, net als de goalgetter, goed gebruik te maken van de visualisatietechniek, kunnen ook wij in staat zijn de inseminatie perfect uit te voeren. De grove en de fijne motoriek die daarvoor nodig zijn, worden door de visualisatietechniek immers goed ingeschakeld.

In de wetenschap der neuro-psychologie is het een bekend gegeven dat men bij het uitvoeren van gecompliceerde handelingen, niet teveel bewust moet gaan nadenken hoe men die handelingen precies zal moeten gaan uitvoeren. Want de bewuste verwerking van de spierbewegingen, die nodig zijn voor het perfect uitvoeren van die handelingen, blijkt storend te werken op het vermogen om die handelingen zo goed mogelijk uit te voeren. Als men bijvoorbeeld al fietsend zou gaan nadenken over de spierbewegingen die nodig zijn om op de fiets in evenwicht te blijven, blijkt men er veel meer moeite mee te hebben om het evenwicht te bewaren. De visualisatie dat men al doortrappend de bestemming bereikt, blijkt voldoende te zijn om het onbewuste te laten weten welke spierbewegingen daar voor nodig zijn. Ook de spierbewegingen die er voor zorgen dat men niet uit evenwicht zal gaan raken. Door gebruikmaking van de visualisatietechniek lukt het dus prima om de complexe spierbewegingen voor dit alles aan te sturen.

Een voetballer, die als "goalgetter" bekend staat, zal echter niet bij iedere wedstrijd in staat zijn om de juiste gedachteconcentratie op te brengen die voor die visualisatietechniek nodig is. Bovendien is hij ook erg afhankelijk van het balgevoel dat hij die dag heeft. Als het hem die dag aan dat laatste ontbreekt, zal zijn inbeelding over het treffen van het doel veel minder effectief zijn. In lijn daarmee, zal ook een inseminator voor het juist uitvoeren van de inseminatie niet alleen goed moeten kunnen visualiseren, maar hij zal op dat moment ook over het juiste gevoel voor de pistolet moeten beschikken.


Wilt u meer informatie over rundvee-inseminatie en de vruchtbaarheidsproblematiek? Klik dan HIER voor het openen van de site www.ybema.org