KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

RUNDVEE-INSEMINATIE

EN VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN BIJ KOEIEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Een tweeling! Maar het ene kalf is voldragen, en het andere onvoldragen.

Wanneer men als inseminator hoort van gevallen waarin er een tweeling is geboren van een voldragen en een onvoldragen kalf, zal men er al gauw zo zijn eigen gedachten over hebben. Want, er zal in een dergelijk geval toch sprake moeten zijn geweest van een inseminatie bij een drachtige koe. Nietwaar? Een inseminatie tot in de baarmoeder. En bij een drachtige koe. En die inseminatie moet dan hebben aangeslagen. Dat wil zeggen: die inseminatie moet dan tot een bevruchting hebben geleid. Nietwaar?

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hoewel? Hoe meer de mensheid te weten komt, hoe minder wonderen er lijken over te blijven. Van een kalf met vijf poten, zien wij al niet meer op. Ook al zit die vijfde poot dan op de rug. Een kalf met drie ogen, of met twee koppen, vinden wij nog wel bijzonder. Zelfs een beetje griezelig. Maar niet meer een wonder. En als veehouder, maar ook als inseminator, zien wij vaak heel aparte afwijkingen van de normale voortplanting. Maar een drachtige koe, die tijdens haar dracht drachtig raakt van een andere vrucht? Dat zou wel heel bijzonder zijn.

Maar worden er dan inseminaties uitgevoerd bij drachtige koeien? Dat zou men zich in dit verband kunnen afvragen. Het antwoord is ronduit: "ja!" Dat gebeurt toch vrij regelmatig. Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar het gebeurt beslist wel. Drachtige koeien kunnen verschijnselen vertonen die zeer sterk aan tochtigheidsverschijnselen doen denken. Het is dan ook niet zo vreemd dat veehouders soms drachtige koeien voor inseminatie blijken te hebben aangeboden. En wij als inseminatoren hebben niet in alle gevallen bijtijds in de gaten dat de te insemineren koe drachtig is.

Tijdens het uitvoeren van een inseminatie moet men de cervix passeren. Dat is een nauw kanaaltje met drie of vier lastig te passeren plooien. Bij een drachtige koe bevindt zich in het achterste gedeelte van de cervix een slijmprop, voor een extra afsluiting van het canalis cervicis. Komt men tijdens de inseminatie met de punt van de pistolet in die slijmprop terecht, dan voelt dat aan als een plak uitgekauwde kauwgom. Dat is dan voor de inseminator een teken dat men wellicht met een drachtige koe te maken heeft. Een intra-uteriene inseminatie moet dan niet plaatsvinden. Anders zal dat tot afdrijving van de vrucht kunnen leiden. Met alle nadelen die daar het gevolg van zijn.

De slijmprop voor de cervix, is niet altijd, en/of niet altijd even sterk, aanwezig. De hormoonhuishouding van drachtige koeien is soms zozeer verstoord, dat zij gewoon om de drie weken tochtig zijn, of lijken te zijn. En zij kunnen in uitzonderlijke gevallen bovendien evenveel slijm afscheiden, als normaal tochtige koeien kunnen doen. Hoewel de viscositeit van het slijm dan wel hoger is, als bij normaal tochtige koeien het geval is.

Met name in de late herfst doet het verschijnsel zich voor, dat drachtige koeien duidelijke tochtigheidsverschijnselen blijken te vertonen. Hoe dat komt is niet met zekerheid te zeggen. Maar mogelijk is de oorzaak hiervan gelegen in de samenstelling van het voer in de herfst. Sommige planten produceren namelijk zogenaamde fyto-oestrogenen. Dat wil zeggen stoffen die uit planten afkomstig zijn en die een oestrogene uitwerking op koeien hebben. Onder andere bepaalde knollen en klaversoorten zijn wat dit betreft verdacht.

Ook zijn er in de huidige eeuw door de mens een groot aantal chemicaliën ontwikkeld en vervolgens in het milieu terecht gekomen die zich o.a. in het lichaam van dieren gedragen alsof het echte hormonen zijn. Ze bootsen de werking van het vrouwelijke geslachtshormoon "oestrogeen" na, of verstoren de hormoonhuishouding zowel bij vrouwelijke als mannelijke organismen. Als er een geboorte blijkt te hebben plaatsgevonden van een tweeling waarvan het ene kalf voldragen is en het andere kalf onvoldragen, zou dit wel eens kunnen komen door een (ondiepe) inseminatie bij een (kort-drachtige) drachtige koe. Een drachtige koe dus die door de uitwerking van fyto-oestrogene stoffen, of door de uitwerking van bepaalde chemicaliën, min of meer kunstmatig bronstig is geworden tijdens de drachtigheid.


Wilt u meer informatie over rundvee-inseminatie en de vruchtbaarheidsproblematiek? Klik dan HIER voor het openen van de site www.ybema.org